Developed by Ed Jourdan.nl

zelf portret

Inspiratie

Landschappen hebben een bijzondere plaats in het werk van Tzatzalos. Zij inspireren haar tot een organische vormentaal en vormen het decor voor zowel de reflecties van de elementen (water, licht) als voor die van de menselijke ziel zelf. Het landschap staat voor Tzatzalos niet voor een romantische ervaring, maar als een ruimte waarmee de mens zich altijd in wisselende posities en fascinaties verhoudt.

Geen traditionele autonome schilderijen of tekeningen voor Tzatzalos. Als kunstenaar is zij gefascineerd door de verschillende uitingen van conceptuele kunst waarin grenzen van waarneming en interactie worden afgetast en overschreden; door performances als van Beuys en Abramovic gericht op fysiek spirituele ervaringen; door de grootse gebaren van landschapskunst van Morris en Smithson en anderen en door experimenten met installatiekunst, waarin verschillende middelen worden ingezet om de beschouwer uit te nodigen tot emoties en reflecties. Tzatzalos doet dat op basis van een persoonlijke choreo- en iconografie: de dynamiek van natuurlijke elementen en een selectie van objecten en motieven keren steeds terug in haar werk.

dijkwacht 2

Lid van de NKvB, BBK, Sculpture Network en Kunstenaarsvereniging Flevoland